Home » Portfolio

Portfolio

Výběr významných staveb ruku 2014

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Loukov, areál Čepro:

projekt, povolení, stanovení, přechodné dopravní značení, semaforová souprava, směrové sloupky, trvalé svislé dopravní značení tř. 2, vodorovné dopravní značení plastem nehlučné,

Most Prostřední Bečva, sil. I/35:

povolení, stanovení, přechodné dopravní značení, světelné signalizační zařízení (trojsvětlo),  odstranění vodorovného dopravního značení frézováním, pokládka trvalého vodorovného značení,

Dopravní značení města a obcí ZK a OK:

obnova přechodů pro chodce, odstranění vodorovného dopravního značení technologií Waterblasting, vybudování zpomalovacích retardérů, doplnění svislého dopravního značení,

Silnice I/69, Lhota u Vsetína:

vodorovné dopravní značení barvou, hladkým plastem, nehlučným plastovým profilem a profilem plastovým zvučícím,

STAVEBNÍ PRÁCE

Atletická hala Vítkovice:

návoz kameniva, práce silničním zametačem, terénní úpravy a výkopové práce bargy, ruční zednické práce, přesuny materiálu hydraulickou rukou a kontejnerovou nástavbou,

Oprava dešťové kanalizace Valašské Meziříčí:

výkopové práce, montáž kanalizačního potrubí, betonáž silniční vpusti, přídlažba chodníku,

Čištění s profilace příkop lesních cest:

čistění zanesených příkop a odvoz výkopu profilace, použití otočného bagru, ruční čištění vodních toků a propustku,

Oprava okružní křižovatky u Tesca Valašské Meziříčí:

sejmutí ornice, výkop zeminy, vyfrézování a odstranění nevhodných vrstev komunikace, vybudování trativodu, doplnění spodních vrstev spojovací postřik, pokládka silničního obrubníku a asfaltobetonu, ošetření spár zálivkou a provedení VDZ,

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Silnice R55:

sečení podél komunikace radiově řízenou sekačkou a ruční dosekání ploch v rozsahu 2500m2.

Tábor Sudoměřice, modernizace trati:

rozprostření ornice, zakládání trávníků hydroosevem a zatravňovací rohoží.

Želechovice nad Dřevnicí, sadbové úpravy:

výsadba dřevin s balem, hnojení půdy, chemické odplevelení, obdělání půdy kultivováním, hnojení, mulčování, příprava půdy a založení parkového trávníku, kácení stromů 200-900mm průměru, frézování pařezů a drcení větví.

Hněvotín, rekonstrukce silnice:

zemní práce a úprava terénu pro výsadbu, hnojení, mulčování, násyp kačírku, výsadba keřů a stromů.