Home » Profil společnosti

Profil společnosti

Společnost VACULA silniční s.r.o. je stavební firma založena v roce 2014 se sídlem v Praze a působící na území celé ČR.

Hlavním předmětem podnikání jsou stavební práce v oblasti dopravních staveb
a zajištění komplexních služeb v dopravním značení a vegetačních úprav.
Disponujeme dostatečnou technickou, materiální, ale především personální
základnou pro zajištění Vašich požadavků.
Nabízíme ucelený rozsah služeb, díky čemuž ušetříte spoustu času a finančních
prostředků pro Vaši hlavní činnost. Nasloucháme Vašim potřebám a vyřešíme
Vaše problémy dříve než nastanou.

Kontaktujte nás, čeká Vás přátelská a otevřená komunikace.

 • DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

  • svislé dopravní značení
   • instalace a prodej trvalého a přechodného dopravního značení,
   • prodej, pronájem a servis světelné signalizace,
   • instalace zpomalovacích retardérů, nárazových tlumičů,
   • dopravně inženýrské činnosti,
  • vodorovné dopravní značení
   • pokládka vodorovného dopravního značení,
   • prodej a pokládka trvalých a přechodných dopravních knoflíků,
   • odstranění vodorovného značení frézou nebo vodním paprskem,
 • STAVEBNÍ PRACE

  • výkopové práce, profilace a hloubení příkop,
  • výstavba chodníků, náměstí, vjezdů, veřejných ploch,
  • výstavba a oprava polních a lesních cest,
  • výstavba a oprava silničních propustků,
  • zednické práce, ruční čištění propustků s odvozem a likvidací výkopku,
  • prodej a dodávka kameniva,
  • čištění silnic a volných ploch silničním zametačem,
  • odklízení sněhu z komunikací,
 • VEGETAČNÍ ÚPRAVY

  • zemní práce a úprava terénu pro výsadbu, zakládání trávníků, přihnojování, dosévání a odstraňování plevelných rostlin a náletů,
  • výsadba stromů a keřů, jejich ořez a kácení, rizikové kácení,
  • frézování pařezů, drcení větví, štěpkování, odvoz a likvidace biomasy,
  • sečení příkop, větších ploch traktorovými sekačkami,
  • sečení členitého terénu, kopcovitých a nepřístupných ploch, zahrad, sjezdovek, svahů, břehů a ploch v blízkosti potoků, vodních nádrží radiově řízenou sekačkou,