Home » Stavební práce

Stavební práce

  • výkopové práce, profilace a hloubení příkop,
  • výstavba chodníků, náměstí, vjezdů, veřejných ploch,
  • výstavba a oprava polních a lesních cest,
  • výstavba a oprava silničních propustků,
  • zednické práce, ruční čištění propustků s odvozem a likvidací výkopku,
  • prodej a dodávka kameniva,
  • čištění silnic a volných ploch silničním zametačem,
  • odklízení sněhu z komunikací,