Home » Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

  • zemní práce a úprava terénu pro výsadbu, zakládání trávníků, přihnojování, dosévání a odstraňování plevelných rostlin a náletů,
  • výsadba stromů a keřů, jejich ořez a kácení, rizikové kácení,
  • frézování pařezů, drcení větví, štěpkování, odvoz a likvidace biomasy,
  • sečení příkop, větších ploch traktorovými sekačkami,
  • sečení členitého terénu, kopcovitých a nepřístupných ploch, zahrad, sjezdovek, svahů, břehů a ploch v blízkosti potoků, vodních nádrží radiově řízenou sekačkou,